Advokatsko društvo sa ograničenom odgovornošću „Nedžad E. Beća“ pruža usluge pravnog savjetovanja i zastupanja tokom čitavog postupka javne nabavke:

● uključujući sačinjavanja žalbe na objavljenu tendersku dokumentaciju;

● pravna pomoć prilikom sačinjavanja ponude za objavljeni tender kao i usluge prikupljanja neophodne dokumentacije kojom se dokazuje lična i/ili profesionalna sposobnost ponuđača;

● izjavljivanja prigovora na zapisnik o otvaranju ponuda, odnosno izjavljivanje uočenih nedostataka;

● vršenja uvida u tendersku dokumentaciju i pristigle ponude ostalih ponuđača;

● sačinjavanja žalb na Zapisnik o kvalificiranosti ponuđača i odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača

● pokretanje upravnih sporava protiv Rješenja URŽ