U odnosu na postupak javnih nabavki, Advokatsko društvo sa ograničenom odgovornošću „Nedžad E. Beća“, klijentima pruža kvalitetne usluge te u tu svrhu Društvo je osiguralo adekvatan stručni kadar, čiji je primarni predmet pravnog interesovanja i usavršavanja upravo oblast javnih nabavki.
Pored ostalih pravnih usluga, naše Društvo, vezano za postupak javnih nabavki, vrši i:
♦ savjetovanja i zastupanja lica koja provode postupak javnih nabavki, odnosno lica koja u tom postupku učestvuju kao ponuđači;
♦ pravna pomoć prilikom sačinjavanja ponude za objavljeni tender, kao i usluge prikupljanja neophodne dokumentacije kojom se dokazuje lična i/ili profesionalna sposobnost ponuđača;
♦ analiza tenderske dokumentacije i pristiglih ponuda ostalih ponuđača;
♦ sačinjavanje svih vrsta pravnih lijekova postupku javnih nabavki, a prije svega:
• prigovora protiv zapisnika o otvaranju ponuda;
• prigovora zbog uočenih nedostataka;
• žalbi na odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.