U cilju što efikasnije zaštite prava osumnjičenih, optuženih i okrivljenih advokati iz Advokatskog društva sa ograničenom odgovornošću „Nedžad E. Beća“ redovno učestvuju na seminarima i edukacijama posvećenim usavršavanju vještine i kvalitete zastupanja fizičkih i pravnih lica.

Klijente zastupamo u svim fazama krivičnog i prekršajnog postupka pred nadležnim sudovima, tužilaštvima i policijskim organima.

Advokat Nedžad Beća se nalazi na listi advokata Regionalne Advokatske komore Sarajevo koji žele zastupati po službenoj dužnosti pred nadležnim sudovima Kantona Sarajevo. Pored toga, advokat Nedžad Beća se od juna 2018. godine nalazi I na Listi advokata koji su ovlašteni za postupanje pred Odjelom III za opšti kriminal Suda Bosne i Hercegovine.