Klijentima pružamo sve vrste pravnih usluga vezanih za oblast privrednog prava

Pored ostalog, zainteresovanim licima ili u njihovo ime, sačinjavamo sve vrste isprava vezanih za osnivanja društva, odnosno vezanih za promjene u Društvu.

Također, nudimo usluge savjetovanja, kako prilikom redovnog poslovanja Društva, tako i prilikom pokretanja i provođenja postupka prestanka rada privrednog društva (likvidacije odnosno stečaja društva ili deregistracije obrta svih vrsta).

Advokatsko društvo, svojim klijentima, pored naprijed navedenog, pruža i sljedeće usluge:

♦ zastupanja osnivača u postupku:

  • registracije privrednog društava;
  • preregistracije privrednih društava, uključujući i promjene firme društva, osnivača društva, lica ovlaštenih za zastupanje društva, adrese sjedišta društva, statusnih promjena privrednih društava i sl;

♦ izrada i izmjena svih internih akata privrednih društava (statuti, pravilnici, odluka i rješenja):

♦ izrada nacrta svih vrsta ugovora neophodnih u pravnom poslovanju privrednih društava;

♦ pravnog savjetovanja i zastupanja prilikom prestanka rada društva (likvidacija, stečaj);

♦ zastupanja privrednih društava u stečajnom postupku u svojstvu stečajnog povjerioca;

♦ zastupanje u:

  • sudskim postupcima (parničnim, vanparničnim, privrednim, izvršnim krivičnim i drugim postupcima,