Našim klijentima omogućavamo  široku paletu usluga iz oblasti privrednog prava, te nudimo pravnu podršku od osnivanja društva, preko savjetovanja tokom redovnog poslovanja društva, pa do prestanka rada privrednog društva iz bilo kojeg razloga.

Ne ograničavajući se na dole naznačene, pružamo usluge klijenatima:

● zastupanja u postupcima registracije privrednih društava;

● zastupanja u postupcima preregistracije privrednih društava, uključujući i promjene firme društva, osnivača društva, lica ovlaštenih za zastupanje, adrese sjedišta, kao i zastupanje prilikom statusnih promjena privrednih društava;

● pravnog savjetovanja tokom redovnog poslovanja privrednih društava;

● izrada i izmjena svih internih akata privrednih društava (statuti, pravilnici, odluka i rješenja):

● izrada nacrta svih vrsta ugovora neophodnih u pravnom poslovanju privrednih društava;

● pravnog savjetovanja i zastupanja prilikom prestanka rada društva (likvidacija, stečaj);

● zastupanja privrednih društava u stečajnom postupku u svojstvu stečajnog povjerioca;

● zastupanje u sudskom postupku utvrđenja dugovanja i naplate dugovanja po sudskim presudama;

● zastupanje u postupcima izvršenje potraživanja po osnovu izvršnih i vjerodostojnih isprava;

● zastupanja prilikom postupka inspekcijske kontrole nadležnih organa;

● sačinjavanja prigovora i žalbi na zapisnike, odnosno rješenja nadležnih organa kojima se utvrđuje dodatna obaveza (po osnovu direktnih i indirektnih poreza) privrednom društvu kao poreskom obvezniku.

Image Post Format
201111.21
0
7

Image Post Format

Content management tools have never been more powerful and functional, while staying intuitively understandable and easy to use. We have collected and analyzed over a thousand user experience cases, propositions, feedback and customer requests before we have come up the latest version of our custom admin panel.