Svojim klijentima nudimo pravnu pomoć i zastupanje u svim upravnim postupcima pred nadležnim organima uprave i upravnim organima, kao što u primjera radi pravne usluge:

● promjena imena i prezimena;
● otpusta / odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine, odnosno pravna pomoć prilikom sticanja državljanstva Bosne i Hercegovine;
● upisa u Matične knjige i ishodovanje uvjerenja iz matičnih knjiga;
● zastupanju u postupcima dobivanja urbanističke suglasnosti kao i svih prethodnih saglasnosti koje su date u urbanističko-tehničkim uslovima izdate urbanističke saglasnosti;
● zastupanju u postupcima ishodovanja odobrenja za građenje koje su date u urbanističko-tehničkim uslovima izdate urbanističke saglasnosti;
● ishodavanja radnih dozvola za strance, kao i reguliranje odobrenja privremenog boravka po svim zakonskim osnovama.

Posebno ističemo da je osnivač i direktor Advokatskog društva sa ograničenom odgovornošću, jedan od rijetkih advokata u Bosni i Hercegovini registrovan pri Institu za intelektualno vlasništvo kao ovlašteni zastupnik u postupcima sticanja i održavanja prava na žig.