ADVOKATSKO DRUŠTVO
sa ograničenom odgovornošću
"Nedžad E. Beća"
Ul. Džemala Bijedića, broj 160 K
71000 Sarajevo
Telefon:033/717-725 (fax 726),
Mob.+387 61 677 661
E-mail: [email protected]